Bộ phụ kiện rượu – Nút đỡ cổ chai 29

0

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Phụ kiện đỡ cổ chai

Mã sản phẩm: B03

Chất liệu: Inox, gỗ

Hình dạng: Hình trụ tròn

Màu sắc: Đa sắc màu

Logo: Không in logo

Danh mục:
02437678915