Bộ phụ kiện rượu – Nút đậy tạm 27

1

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm quà tặng Phụ kiện nút đậy tạm

Chất liệu: inox, nhựa

Hình dạng: hình chóp, đầu tròn, nón, trái tim, hình cổ chai,…

Màu sắc: màu inox trắng

Logo: không in logo

02437678915