Bộ phụ kiện rượu – Khui mỏ vẹt 21

1

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm quà tặng Phụ kiện khui rượu con vẹt

Chất liệu: inox, nhựa

.

Màu sắc: màu inox trắng, nhựa đa sắc màu

Logo: in lưới, khắc lase

02437678915