Nếu bạn đã chọn được một phụ kiện rượu để mua thì nhưng chưa biết phương thức thanh toán online như thế nào thì sau đây sẽ là hướng dẫn chi tiết cho quý vị để đặt hàng

Bước 1:  bạn vào phần tài khoản để đăng ký với thủ tục rất đơn giản, chỉ cần địa chỉ Email và mật khẩu